Skoda World.eu

Car Company, Czech Republic
Home page

VIP patron: Geostezka.cz


ŠKODA AUTO Česká republika

"Poklad" na konci duhy

Aktualizace: 2018-02


Duha nad 'Pentagonem'

Vzadu je ředitelství podniku...

Výrobce automobilů v ČR, "tahoun" české ekonomiky. Předpoklad je, že světu nabídne i vůdčí technologie...

Znalosti a přístupy z poč. 21. století již nestačí, je potřeba se mnohému učit, zejména po stránce technologické a technické. Od toho tu přece je Industry 4.0 (Průmysl 4.0)

Ctitele aut značky Škoda, stejně jako mne, velmi potěšilo, že byl zpřístupněn podnikový časopis ŠKODA Mobil, od ročníku 2015 dál, jak české, tak i anglické verze.

V něm se dají najít nejen informace technického rázu (o stavu současném, jakož o vývoji věcí budoucích), ale také mnohé údaje ze života firmy, o jejích zaměstnancích, rozhovory, ankety apod.

Co tam ale schází, to se nazývá mezilidské vztahy, o těch se v tom časopise bohužel nic nepíše. To ale nevadí, k tomu mohu nabídnout prostor na tomto webu, to by někoho mohlo zajímat. Ještě na to přijde řeč...
Akademie inovací

V oblasti, zvané nové technologie, změnám např. v ústrety vyšel v únorovém vydání (r. 2016), na stránce 13 tohoto časopisu, článek Akademie inovací vás připraví na budoucnost. Vlak do stanice budoucnost se dává do pohybu...

Co to vlastně je ta Akademie inovací? Jedná se o možnost zvyšování kvalifikace zaměstnanců na speciálním webovém portále, a to právě směrem k poznávání technologických inovací v rámci trendu Průmysl 4.0. Není to tedy nic pro samostudium širší veřejnosti.

Jasně, hlavní je, že "škodováci" půjdou s dobou, vybaví své vozy tím nejlepším a nejmodernějším a jeden z nejdůležitějších pilířů čeké ekonomiky, tak bude co nejstabilnější.

Však se jim to docela daří, ba co dím, vedou si navýsost skvěle! Prodejní rekordy padají jeden za druhým, bonusy, vyplácené zaměstnancům tento trend věrně kopírují. Jsou to ale šťastní lidé, ti, co tam pracují... Ty jejich platy! Je na místě závist?

Klídek, bez práce nebývají žádné "koláče" (ani "doláče"). Platí tam třeba poupravený slogan "socialisticky pracovat, kapitalisticky žít"?


xxx

Connect Visions to Solutions

Pod taktovkou Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer (DTIHK) pak třeba byla v dubnu roku 2016 vyhlášena soutěž, nazvaná Connect Visions to Solutions.

Kdo umí anglicky, zde jsou propozice a informace o soutěži Connect Visions to Solutions.


Nejen prací, vědou a poznáváním však živ je člověk... Nabízím kulturně-oddychový pohled na ŠKODA Music festival, který se konal v červnu r. 2016


Mezilidské vztahy, anýbrž "vlak se rozjel, co pasažéři v něm"?

Je zcela jasné, že technologie a technika jdou ve "škodovce" neustále kupředu a již nyní jsou na top úrovni. Technické a technologické novinky, plány a vize, to skvěle předsavuje výše uvedený podnikový časopis, ale stačí se tomuto tempu přizpůsobovat také mezilidské vztahy?

K tomu bohužel není k dispozici dost informací, jen si vzpomínám, že v podnikovém časopise Škodovácký odborář č. 20 (z 1.6.2017) se objevil článek, vlastně "dopis čtenáře", nazvaný "Jak naložit s mocí?", který popisoval něco, co je doufám v této firmě pouze ojedinělou situací.

O co šlo? O arogantní a zlovolné jednání nejmenovaného vedoucího pracovníka, jeho snaha "nátlakem" se zbavit jemu nepohodlného zaměstnance (autora článku), jeho systematický nátlak, plný intrik a lží pak nakonec vyústil v odchod tohoto "šikanovaného" zaměstnance z oddělení jinam...

Je to ojedinělá věc? Těžko říci. K tomu je málo veřejných informací, aby se to dalo nějak vyhodnotit, ale klídek, jste tu přece Vy, návštěvníci tohoto webu, Vy byste k tomu jistě měli co sdělit širší veřejnosti. Jisté je, že ty noviny Škodovácký odborář obsahují nejednu velmi zajímavou informaci, doporučuji ho číst k dokreslení obrázku o této firmě.

Škodováci, napište Vaše postřehy a poznatky o mezilidských vztazích ve Vašem podniku, určitě to bude zajímat mnohé z těch, kteří závidí Vaše vysoké platy. Jací jsou Vaši spolupracovníci, Vaši vedoucí... Skloňují se u Vás častěji výrazy typu "kamarád, přítel, pomocník, rádce", nebo spíše "podvraťák, hajzl či zmetek"?

Prý se v podniku koná nějaká každoroční akce, nazvaná "Barometr nálady". To zní zajímavě, zkuste se tedy rozepsat také o této akci, informace ze zákulisí tahouna naší ekonomiky jistě zaujmou spoustu lidí. Základní informace naleznete zde: ŠKODA Mobil ze září r. 2017.

Jde o anonymní průzkum osobních názorů, který má jen ukojit zvědavost lidí mimo podnik. Předpokládám, že vše funguje tak, jak praví podnikový "Pracovní řád" a veřejně deklarovaný "Etický kodex skupiny ŠKODA AUTO", jenomže, znáte to: důvěřuj, ale prověřuj.


Jen se opovažte mi to posílat ! Cílem tohoto webu je odreagovat se a poučit, přijít na jiné myšlenky, Vaše i moje, ne mne zahltit Vašimi problémy a po večerech pak ještě dumat, jestli neporušuji pravidla bflm, psvz GDPR... Co asi tak budu dělat s mailem, kde se dozvím, kdo je ve škodovce "blbec"? Vím já?

Utrpěl jsem prostě před časem velký psychický šok, navíc kombinovaný duševním otřesem a můj "psychoanalytik" mi poradil, že když jsem ve stresu, je nejlepší se z toho ""vypsat". Nebo snad vyspat? Teď nevím... No, zkrátka, proto tedy tak hodně píši...

Ten psychoanalytik (maminka ) také povídal, že se mám vyvarovat veškerého stresu, abych pak, nedej bože, někde nenapsal, jaký mám na ten úžasný svět kolem sebe opravdový názor .

Takže, vřele doporučuji každému: nedráždit mne, ani moc nestresovat, na vše mi raději jen kývejte a říkejte, jak jsem velice rozumný a nikdo nebude se mnou mít žádné problémy. Myslete na to, že hrozně rád veřejně píši, co mne trápí a že pokud něco třeba i odpustím, tak na to ale nezapomínám.

Jo, zastávám také názor, že za blbost jednotlivce nemusí "pikat" celek...


Ve "škodovce" se dějí věci až neuvěřitelné...


Příkladem může třeba být plánovaná stavba nového podnikového kostela.Pro zájemce: prodej domén EU a CZ.


Návrat zpět nahoru.

Menu


Relax

Logo VIPportálu


Links change


zc.latroppiv@atsop  

 Write


Copyright ©